Dodavatelé

Žádný dodavatel

Informace

Výrobci

Žádný výrobce

Kategorie

Základní ustanovení

Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby (dále jen Zboží) dle § 2085 an. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) uzavírané mezi Dodavatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ

Prodávající

Eva Lindnerová

Lesní 1175/14

Horní Suchá 735 35

IČ: 01281992

DIČ: CZ6262200978

Telefon: +420 774 915 548

e-mail: info@potravinyeva.cz

Jsem plátcem DPH.

Kupní smlouva

K prodeji zboží nabízeného prodávajícím v internetovém obchodě www.potravinyeva.cz dochází na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží či služeb nabízených v internetovém obchodě www.potravinyeva.cz Kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem je uzavřena okamžikem převzetí zboží zákazníkem. Vlastnické právo k zakoupené věci přechází na zákazníka okamžikem zaplacení celé kupní ceny za zboží. Zákazník má právo před převzetím objednávky od smlouvy odstoupit, nebo odmítnout její část. Dostupnost zboží nabízeného na www.potravinyeva.cz je vázána na skladové zásoby a prodávající dostupnost zboží negarantuje. Pokud nebude prodávající schopen z důvodu nedostatku skladové zásoby zboží dodat, bude zákazník o takovéto skutečnosti vyrozuměn. Zákazník při objednávání zboží či služeb prohlašuje, že je starší 18 let, popřípadě je zastoupen zákonným zástupcem. Zákazník se dále zavazuje, že všechny údaje, které sdělil prodávajícímu, jsou pravdivé a úplné.

Fakturační údaje a ceny

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pokud nebude žádným způsobem možné dodržet přesnou hmotnost zboží tak, jak si zákazník objednal, vyhrazuje si prodávající právo na dodání zboží s menší váhovou odchylkou. Většina čerstvého zboží v kategorii „ovoce a zelenina“ je prodávána podle počtu kusů, jejich váha se tak může pohybovat v menších odchylkách od udávané hodnoty. Akční nabídky jsou platné pouze po dobu, která je u nich stanovená, nebo do vyprodání zásob.

Převzetí a platba

Zakoupené zboží je možno zaplatit v hotovosti, platební kartou nebo stravenkami ( Gastro Pass od Sodexo a Le Cheque Déjeneur ). Zákazník je povinen zkontrolovat obsah nákupní tašky, fakturačních údajů a vráceného obnosu peněz ještě před odchodem z prodejny. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Zboží

Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Informace o výši zálohy je uvedena u konkrétního produktu. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že je zákazník starší 18 let, vyhrazuje si prodávající právo od smlouvy odstoupit. Potraviny mohou obsahovat alergeny. Před jejich spotřebou je zákazník povinen prohlédnout si informace na obalu jednotlivých potravin. Před užitím kosmetických, dezinfekčních, pracích, čisticích a podobných prostředků, především takových, které jsou zařazeny do kategorie drogerie, je zákazník taktéž povinen pozorně si přečíst informace na obalu jednotlivých výrobků. Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní. Prodávající nenese odpovědnost za neúplnost či nepřesnost informací na webové stránce

Reklamace

Není možné vrátit zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Není možné vrátit zboží, u kterého došlo k poškození originálního obalu zákazníkem. Dále není možné vrátit noviny, periodika nebo časopisy. OSOBNÍ ÚDAJE Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami.

Osobní údaje

Dodavatel nepředává žádné další osobě a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@potravinyeva.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.